BOKNING / INFORMATION

Vi kommer gärna och uppför spelet sommartid även hos Dig. Priset för en föreställning är 17 000 kronor, viss reskostnad tillkommer förstås om vi måste åka långt. Ett alternativ är att vi själva arrangerar, och din förening tar sidoinkomster som kaffeförsäljning o.d.

Spelet tar dryga 2 timmar i anspråk, och vi behöver en ganska stor scen. Kontakta bokningsansvarig för vidare information (kontaktuppgifter se nedan).

 

Spelningar 2018:   Medtag gärna egen stol eller filt till våra föreställningar! Vid varje föreställning finns program att köpa för 10 kr.

 

Söndag 24 juni

15.00 Vid Ny kyrka. Inträde 100 kr, under 15 år fritt. Vid otjänligt väder i församlingshemmet. Arr. Ny församling.

Söndag 12 augusti

15.00 Sågudden Arvika. Fritt inträde. Servering. I samarbete med Arvika kommun.

Söndag 19 augusti

15.00 Glava hembygdsgård. Inträde 140 kr, under 15 år fritt. Servering.

 

 

Biljetter kan normalt endast köpas på plats, för frågor om detta kontakta bokningsansvarig!

 

Reservation för eventuella ändringar.

 

 

Bokningsansvarig:  Jan-Olof Johansson

tel 070-547 25 70